Home >

rice


 

ÇÑÒ ÊÇíáÇäÏí Thai Rice 

ÇÝÖá ÇäæÇÚ ÇáÇÑÒ ÊÇíáÇäÏí ãä ÇáãÕäÚ ãÈÇÔÑÉ ÞÏÑÉ ÇáÓäæíÉ áÊÌåíÒ 10 ãáíæä Øä Óäæí ÇÕäÇÝ ÇáãÊæÝÑÉ : ÇÑÒ ÇÈíÖ ÍÈÉ ØæíáÉ 5%- 10%-25%-100% ßÓÑ ÇÑÒ ÌÇÓãíä ÇÑÒ ÈÓãÊí ÊÇíáÇäÏí parboiled
[ 3-4-2017 Thailand ]

Black rice processing machine rice mill machine equipment 

ÇáßåÑæÖæÆíÉ ÝÇÑÒ Çááæä åæ ãÇÏÉ ÍÈíÈíÉ áÇÎÊÈÇÑ ÇáÌæÏÉ æÊÕäíÝ ÇáÕäÇÚÇÊ ÛíÑ ÇáãÏãÑÉ ãÚÏÇÊ ÇáÝÑÒ æÇáãæÇÏ ÇáÛÐÇÆíÉ æÇáãæÇÏ ÇáÛÐÇÆíÉ æãæÇÏ ÇáØáÇÁ æÇáãæÇÏ ÇáßíãíÇÆíÉ ÞÏ ÇÓÊÎÏãÊ Úáì äØÇÞ æÇÓÚ áÝÑÒ ÇáãÚÇÏ ÊÏæíÑåÇ ÕÚæÈÉ æÑÞÉ ãä ÇáÈáÇÓÊíß ÍÈíÈÇÊ ÈáÇÓÊíßíÉ¡ æÇáÐ
[ 19-9-2015 China ]

Parboiled Rice colour sorter machine rice sorting equipmen 

Our rice colour sorting machine already exported to following Countries: American, Mexico, Brazil,Peru,Thailand, Cambodia, Indonesia, Vietnam, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Africa, Egypt, Italy, Poland, Iran, Romania, Burma, Korea, Uzbekist
[ 19-9-2015 China ]

Rice color sorter rice colour sorting machine rice colour  

ÇáÃÑÒ ÝÇÑÒ Çááæä íãßä ÝÑÒ ÇáÃÑÒ ÇáÃÈíÖ æÇáÃÑÒ ÇáÃÕÝÑ¡ ÇáÃÑÒ ÇáÃÓæÏ Ýí ÇáÎíÑ æÇáÔÑ.Çäåæì ÇáÑÄíÉ ÇáãÊÞÏã ÝÇÑÒ Çááæä ÇáÈÕÑíÉ ÇáÞãÍ æÇáÔæÝÇä æÇáÚÏÓ æÇáÃÑÒ æÇáÝæá ÇáÎãÊæÝÑ Ýí 6¡ 7¡8¡10 ÇáãÒÇáÞ (ÇáããÑÇÊ)¡ 384¡ 448512640 ÞäæÇÊ ãä ÇáÕÛíÑÉ Çáì ãÊØáÈÇÊ ÓÚÉ ßÈí
[ 19-9-2015 China ]

Red and Blue Color LED RICE COLOR SORTER MACHINE WITH JAPA 

Fourth Generation Sorting technology Rice color sorter have the following advantage :Descriptionhigh-capacity CE certification of VISION rice color sorterThe color sorter uses 2048 high performances CCD sensors with the definition up to 0.07mm².The s
[ 11-9-2015 China ]

Hefei Vision 3 Outlet Rice CCD Color Sorter Machine can ad 

äÍä ÑÄíÉ ÇáÕíä Çááæä ÇáÝÑÒ íãßä ÝÑÒ ÈÐæÑ ÇáÓãÓã æÈÐæÑ ÚÈÇÏ ÇáÔãÓ æÝæá ÇáÕæíÇ æÇáÐÑÉ æpeaunts¡ ÇáÞãÍ¡ ÇáÝæá¡ ÇáÝÇÕæáíÇ ãæäÌ¡ ÇáÒÈíÈ æÇáÔÚíÑ æÇáÔæÝÇä æÇáÍäØÉ ÇáÓæÏÇÁ æÇáÏÎä æÇáÝÇÕæáíÇ ÇáÍãÑÇÁ¡ æÇáÝÇÕæáíÇ ÇáÓæÏÇÁ¡ ÇáÝÇÕæáíÇáæä ÝÇÑÒ¡ áæä ÂáÉ ÝÇÑÒ¡ ÂáÉ ÝÑ
[ 9-9-2015 China ]

 

Rice 

Rice 101 Camalino1-3%Broken,wideGrain
[ 10-5-2007 Egypt ]

 

Egyptian rice 

íæÌÏ áÏíäÇ ÇáÇÑÒ ÇáãÕÑí ÈÌãíÚ ãæÇÕÝÇÊÉ ÈÇÚáì ÌæÏÉ áãä íÑÛÈ ÈÇáÇÓÊíÑÇÏ ááÇÑÒ ÇáãÕÑí áãæÓã 2007 æÇáÌÇÏíä ÝÞØ ÇÍãÏ ÇáäÌÇÑ 0126980906
[ 20-8-2007 Egypt ]

 

Baby Cereal Rice 

Baby Cereal: Our products are developed to serve infant& young children (6 months to 2 years). The products offer precooked, easily prepared and digested meals rich in protein, calcium, with balanced minerals together with vitamins to improve
[ 12-4-2008 Egypt ]

 

Baby Cereal Rice milk with fruits 

Baby Cereal Our products are developed to serve infant and young children from 6 months to 2 years. The products offer precooked easily prepared and digested meals rich in protein calcium with balanced minerals together with vitamins to improve t
[ 12-4-2008 Egypt ]

ÊÕÏíÑ ÇÑÒ ãÕÑì ãä ãÖÇÑÈäÇ ãÈÇÔÑÊÇ ÇÑÒ ÊÕÏíÑ egyptian rice 

ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíãÊÕÏíÑ ÇÑÒ ãÕÑì ãä ãÖÇÑÈäÇ ãÈÇÔÑÊÇ - ÇÑÒ ÊÕÏíÑ - egyptian rice ÚÑíÖ ÇáÍÈÉ - ßÓÑ 3% - ÇÑÒ ãÕÑì ßÇãáíäæ ÑÊÈÉ(1) ÚÑíÖ ÇáÍÈÉ - ßÓÑ6% - ÇÑÒ ãÕÑì ßÇãáíäæ ÑÊÈÉ (2) ÑÝíÚ ÇáÍÈÉ - ßÓÑ3% - ÇÑÒ ãÕÑì ßÇãáíäæ ÑÊÈÉ (1) ÑÝíÚ ÇáÍÈÉ - ßÓÑ6%
[ 20-11-2013 Egypt ]

TEA COFFEE BASMATI RICE AND SCHOOL OFFICE AND INDUSTRIAL P 

We are the manufacturer of TEA COFFEE AND BASMATI RICE and other food grains etc,,,,,,,from india and abroad supply all over the conties. Black Tea grades we produce : BOP, BOPS, BOP LEAF, BOP FANNINGS, DUST / OTHODOX Estate is spread over 450 acre
[ 26-8-2010 United Arab Emirates ]

Rice mill machine 

碾米机机操作方便 - 高效率 - 合理price.Using大米饰品是China''''beer行业的一大特色。水
[ 20-4-2011 China ]

Rice mill machine 

Rice mill machine is easy to operate, high-efficiency, reasonable in price. Using rice as accessories is one of the major features of the Chinese beer industry. It would increase the wort extract rate and make the beer fresher in taste, therefore it
[ 11-8-2010 China ]

 

Rice Weighing Packaging Machine 

Video: http://www.youtube.com/user/dinoweng#p/u/2/fLZ9fQVd74Y Speed: 7-8 Bags/ Minute Packing Range: 1-15kg Automatic Rice Weighing Packaging Machine
[ 27-7-2010 Taiwan ]

 

we have high quality thailand rice with affordable prices  

we have (Par Boiled) rice like the american one same (uncle beans) but higher quality with broken 3% double play polish long white look like yellow
[ 24-7-2010 United Arab Emirates ]

Rice 

ÔåíÏ INTERNATINAL ÇáÊÌÇÑ æÈÇßÓÊÇä åí ãÕÏÑ ßá äæÚ ÇáÃÑÒ ãä ÈÇßÓÊÇä Åáì ÌãíÚ ÃäÍÇÁ ÇáÚÇáã. ÐæÞ æÇáØåí ÇáÌíÏ äÙíÝÉ ÊãÇãÇ æÌÇåÒÉ ááØÈÎ. ÃáÝ ãÓÊåáß æÇÍÏ ÌÐÇÈÉ æÇáÊÚÈÆÉ ÈÇáÌãáÉ. ÇáÌæÏÉ áÏíäÇ åæ ÃÝÖá æÃÝÖá ãä ãäÊÌ ããÇËá / ÇáÚáÇãÉ ÇáÊÌÇÑíÉ ÇáãÊÇÍÉ. íÑÌì ÊÞÏí
[ 31-5-2010 Pakistan ]

Rice 

Dear Sirs Our company specialized exporter of Thailand Quality Rice products based in Singapore. Vanguard General Trading is Representative/sale office of IZ Rice Singapore part of IZ Holding Singapore for Middle East region (Please find attached
[ 11-12-2009 United Arab Emirates ]

malt rice milling machine 

Dear Sir/Madam - We get your email address from search engine—google.We would like to introduce our company and new products - hope that we may build business cooperation in the future. We are factory specializing in the manufacture and ex
[ 20-10-2009 China ]

Sell rice transplanters with 6rows and 8rows 

Weifang Zhongzan Agricultural Machinery Equipment Co.,Ltd manufacture and export Rice Transplanters,rice transplanting machines with 6rows and 8rows. Solve problem of labor lack when transplant Rice nursery. Our rice transplanters match with 175 air
[ 28-9-2009 China ]